укррус
logo
(0432) 508 108
info@ic-misto.com.ua

Партнери

Акція "Застрахував коровку - виграв доїльну установку"

Правила акції Застрахував коровку виграв доїльну установку (надалі - Правила)

1.Організатор акції

1.1 Організатором акції Застрахував коровку виграв доїльну установку (далі Акція) є Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "МІСТО".

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі Учасники Акції).

2.2. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Період проведення Акції

3.1. Період проведення Акції з 15 грудня 2013 р. по 15 грудня 2014 р. включно (надалі Період проведення акції).

4. Умови участі в Акції

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції виконати наступне:

4.1.1. Застрахувати корову в "ПАТ Страхова компанія "МІСТО".

4.1.2. Надати номер страхового поліса в "ПАТ Страхова компанія "МІСТО".

4.2. Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил протягом періоду проведення акції, позбавляє особу права брати участь у Акції (розіграші призів).

5. Подарунки та визначення переможців Акції

5.1. Призом Акції є доїльна установка для застосування у домашніх умовах, яка буде розігруватися в офісі Організатора за адресою: Вінниця, вул. Хлібна, 25, 16 грудня 2014 року о 12-00.

5.2. Під призомв цій Акції мається на увазі можливість придбання доїльної установки за ціною 0,01 грн.

5.3. Всі результати Акції будуть висвітлені на сайті www.ic-misto.com.ua.

5.4. Переможця Акції буде повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв'язку або електронного листа відповідно до контактної інформації вказаноїпри складанні страхового поліса.

5.5. Згідно з правилами Акції Учасник програми несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

5.6. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків після їхнього вручення Переможцям Акції.

5.7. Учасники Акції погоджуються, що у разіотримання ними Подарунка Акції, їхні імена та прізвища можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у друкованих, аудіо та відеоматеріалах для цілей даної Акції без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не оплачуєтьсяУчаснику.

5.8. Приймаючи участь в Акції Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання подарунку.

5.9. Організатор Акції не несе відповідальності за виконання своїх зобовязань згідно умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєвізміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.10. Видача подарунка проводиться постачальником доїльних апаратів, з яким Організатор заключив договір на надання відповідних послуг.

5.11. Переможцю Акції вручається подарунок вприміщенні Вінницької обласної державної телерадіокомпанії ВІНТЕРА за адресою: Вінниця, вул.Театральна, 15, 19 грудня2014 року о 12-00. Вручення призів транслюватиметься на телеканалі "ВДТ-6" 19 грудня 2014 року.

5.12. Заміна подарунка на грошовий еквівалент не допускається.

5.13. Подарунок може бути отриманий Учасниками Акції, що отримали право на подарунок тільки на умовах цих Правил.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернетсайті www.ic-misto.com.ua; соціальних мережах, друкованих засобах, телебаченню та радіо протягом всього періоду проведення Акції.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.


© Страхова компанія "Місто". Ніякі матеріали з даного сайту не можуть бути використані без попередньої згоди власників сайту. © Розробка сайту: Студія Анатолія Попеля