укррус
logo
(0432) 508 108
info@ic-misto.com.ua

Партнери

Акція "Народне страхування"

Правила конкурсу "Народне страхування" (надалі - Правила)

1.Організатор конкурсу

1.1 Організатором конкурсу "Народне страхування" (далі - "Конкурc") є Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "МІСТО" (надалі - Організатор).

2. Участь в Конкурсі

2.1 Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цього Конкурсу (надалі - Учасники Конкурсу).

2.2. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Конкурсі виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Період проведення Конкурсу

3.1 Період проведення Конкурсу з 01 березня 2014р. по 01 квітня 2014р. включно (надалі "Період проведення конкурсу").

4. Умови участі в Конкурсі

4.1 Для участі в Конкурсі необхідно протягом періоду проведення Конкурсу виконати наступне:

4.1.1 Надіслати на електронну адресу ПАТ СК МІСТО варіант із нетиповим видом страхування (страхового випадку) та категорії осіб, яких зацікавила б така пропозиція.

4.1.2 Вказати прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону.

4.2. Невиконання умов Конкурсу, визначених у п. 4.1 цих Правил протягом періоду проведення Конкурсу, позбавляє особу права брати участь у Конкурсу та отримати приз.

4.3. На сайті компанії організовано можливість проведення інтерактивного голосування за вид страхування всіх Учасників Конкурсу. Будь-яка особа може провести голосування за вид страхування, який уподобала найбільше.

5. Подарунки та визначення переможців Конкурсу

5.1. Переможцем Конкурсу є особа, яка набрала максимальну кількість голосів за свою пропозицію на сайті компанії. Визначення переможця проводиться 01 квітня 2014.

5.2 Призом Конкурсу є грошова винагорода у розмірі 600,00 (шістсот гривень)*, які будуть видані переможцю в офісі Організатора за адресою: Вінниця, вул. Хлібна, 25.

*ставка податку становитиме 17% - тож фактично переможець отримає 500 гривень.

5.3 Приз буде оподаткований згідно чинного законодавства .

5.4 Всі результати Конкурсу будуть висвітлені на сайті www.ic-misto.com.ua.

5.5 Переможця Конкурсу буде повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв'язку або електронного листа відповідно до контактної інформації.

5.6. Згідно з правилами Конкурсу Учасник Конкурсу несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

5.7. Учасники Конкурсу погоджуються, що у разі отримання ними призу, їхні імена та прізвища, фотографії тощо можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах для рекламних цілей без додаткової спеціальної згоди Учасника Конкурсу, і таке використання ніяким чином не оплачується Учаснику.

5.8. Приймаючи участь в Конкурсі Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання призу.

5.9.Організатор не несе відповідальності за виконання своїх зобов`язань згідно умов Конкурсу у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.10. Організатор має право розробити нормативно-методологічну базу для запровадження запропонованого переможцем виду страхування у власну продуктову лінійку.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу, внесення змін

6.1 Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Інтернет сайті www.ic-misto.com.ua; соціальних мережах, друкованих засобах, телебаченню та радіо протягом всього періоду проведення Конкурсу.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.


© Страхова компанія "Місто". Ніякі матеріали з даного сайту не можуть бути використані без попередньої згоди власників сайту. © Розробка сайту: Студія Анатолія Попеля