Калькулятор
Чому клієнти нас обирають?
Особистий онлайн-кабінет

Цілодобовий доступ до оформлених страховок з будь-якого куточка світу

Продукт високої якості

Унікальні програми страхування європейського рівня за вінницькими цінами

Гарантовані швидкі виплати

СК «Місто» здійснює справедливі виплати застрахованим при страхових випадках

Безпечні платежі

Оплата онлайн через безпечні платіжні системи з будь-якого куточка світу

Як купити страховку онлайн?
Оберіть в калькуляторі необхідний вид страхування
Заповніть подробиці страхування та особисті дані
Оплатіть страховку онлайн зручним способом
Отримайте документи в особистому кабінеті і на e-mail

Медичне та особисте страхування з турботою кращих лікарів

Особисте страхування - фінансовий захист при заподіянні шкоди здоров’ю.

Добровільне медичне страхування покриває організацію необхідного медичного обслуговування включно з оплатою призначених лікарем медикаментів.

Ми пропонуємо таке медичне страхування для вчителів. 

Медичне страхування вчителів діє у разі:

 • гострого захворювання;
 • хронічного захворювання в стадії загострення;
 • нещасного випадку (травми, опіки, отруєння).

Також у нас є програми страхування від нещасних випадків в період воєнного стану.:

 • для журналістів, медиків, волонтерів, водіїв та представників загонів добровільної територіальної оборони;
 • для українців без обмежень у віці.  

 

Ви хвилюєтеся за своє здоров'я і шукаєте шляхи його захисту? Це говорить про те, що Ви - цілісна і успішна особистість, яка прагне насолоджуватися життям якомога довше, і ми з радістю вітаємо Вас на нашому сайті!

Що ж це таке "медичне страхування"?

Медичне страхування (під ним найчастіше розуміють по науковому безперервне страхування здоров'я) є одним із різновидів особистого страхування. Тому пропонуємо Вам розглянути види особистого страхування з метою чіткого визначення понять та майбутніх обов'язків страхової компанії стосовно Вас.

Особисте страхування це такий вид страхування, об'єктом якого є життя, здоров'я, працездатність та додаткова пенсія застрахованих осіб.

Особисте страхування поділяється на три підгалузі. Їх існування пов'язане з різною тривалістю договорів страхування і різними обсягами страхової відповідальності (переліком подій, на випадок яких провадиться страхування). Підгалузями особистого страхування є страхування від нещасних випадків, медичне страхування, страхування життя. У рамках цих підгалузей виокремлюються види страхування.

Страхування від нещасних випадків об'єднує короткострокові (як правило, до одного року) види особистого страхування. Обсяг відповідальності за видами, які входять до цієї підгалузі, передбачає виплату страхової суми або її частини в такому разі:

 • смерті застрахованого;
 • постійної втрати працездатності (встановлення інвалідності);
 • тимчасової непрацездатності.

Необхідна умова настання відповідальності страховика - щоб перелічені події були наслідком нещасного випадку, передбаченого договором страхування.

Друга підгалузь особистого страхування - медичне страхування. Воно виникло і почало розвиватися в нашій країні порівняно недавно, хоча західні країни мають уже досить великий досвід у цій справі. За радянських часів потреби в медичному страхуванні начебто й не було, оскільки медична допомога надавалася на безоплатній основі. З переходом до ринкових відносин ситуація змінилася. Висока вартість кваліфікованої медичної допомоги зумовила інтерес до медичного страхування, що сприяло його розвитку. Медичне страхування як самостійна підгалузь особистого страхування об'єднує всі види страхування, пов'язані з відшкодуванням витрат застрахованої особи у зв'язку із захворюванням і необхідністю лікування.

Ще одна особливість медичного страхування - це те, що страхова виплата може здійснюватися страховиком двома способами: по-перше, безпосередньо страхувальникові (застрахованому) у вигляді повної страхової суми або її частки; по-друге, у вигляді оплати медичній установі вартості лікування застрахованого (включаючи плату за перебування в стаціонарі, фізіотерапевтичні процедури, консультації провідних фахівців, витрати на придбання ліків і т. ін.).

Оскільки нас найбільше цікавить саме медичне страхування, зупинимося на його підвидах більш докладно.

1. Страхування здоров'я на випадок хвороби передбачає страхування медичних витрат на випадок конкретної хвороби, яка зазначається в договорі страхування. Наприклад, це можуть бути різні інфекційні хвороби, хвороби серцево-судинної системи, систем дихання. Договір страхування може укладатися стосовно якоїсь однієї хвороби або цілого ряду хвороб, що турбують страхувальника. У разі настання страхового випадку, страхова сума або її частина виплачується застрахованій особі. Тобто, для отримання грошей необхідно надати в страхову компанію медичну документацію, що підтверджує факт захворювання. Страхова компанія, на виконання умов договору, здійснить виплату фіксованої суми коштів відповідно до умов договору. Сума до виплати залежить лише від встановленого діагнозу та сплачується застрахованій особі.

Переваги цього підвиду:

 • простота взаємовідносин між страховою компанією та застрахованою особою;
 • швидкість здійснення виплати;
 • прозорість в обрахунку суми до сплати.

Недоліки цього підвиду:

 • відсутність контролю за якістю лікування застрахованої особи;
 • клініку та лікаря застрахована особа шукає самотужки;
 • невідповідність суми до виплати фактичним витратам на лікування;
 • відсутність правової підтримки та супроводу процесу лікування;
 • незацікавленість страхової компанії у кінцевому результаті лікування.

2. Страхування медичних витрат передбачає страхування медичних витрат на випадок лікування в певних умовах (амбулаторія, стаціонар, невідкладна допомога), які зазначаються в договорі страхування. Наприклад, це може бути компенсація витрат застрахованої особи при лікуванні в амбулаторних умовах, або лише лікування в стаціонарних умовах, або лікування в будь якому лікувальному закладі муніципальної чи державної форми власності. У разі настання страхового випадку застрахована особа самостійно організовує надання та сплачує за необхідні медичні послуги та засоби медичного призначення (ліки), при цьому старанно збираючи підтверджуючі документи: довідки, виписки, товарні та касові чеки, акти виконаних робіт. Зібрані документи передаються у страхову компанію після одужання. На підставі наданих документів страхова компанія здійснює виплату (відшкодовує фактичні витрати) в межах страхової суми та на умовах договору страхування. Сума до виплати залежить від обсягу витрат застрахованої особи та умов договору страхування.

Переваги цього підвиду:

 • відповідність виплати фактичним витратам;
 • простота взаємовідносин між страховою компанією та застрахованою особою;
 • прозорість в обрахунку суми до сплати.

Недоліки цього підвиду:

 • відсутність контролю за якістю лікування застрахованої особи;
 • клініку та лікаря застрахована особа шукає самотужки;
 • гроші за лікування страхова компанія сплачує після видужання тобто процес лікування фінансує сам хворий;
 • відсутність правової підтримки та супроводу процесу лікування;
 • незацікавленість страхової компанії у кінцевому результаті лікування.

3. Безперервне страхування здоров'я передбачає організацію, контроль якості та оплату медичних послуг, необхідних для лікування застрахованої особи. Медичні послуги можна згрупувати у такі розділи:

 • первинна медична допомога;
 • вторинна (спеціалізована) медична допомога;
 • третинна (високоспеціалізована) медична допомога;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • медична евакуація;
 • стоматологічна медична допомога;
 • медична реабілітація;
 • профілактика;
 • забезпечення медикаментами.

Безперервне страхування здоров'я проводиться на випадок виникнення гострого захворювання або загострення чи ускладнення хронічних захворювань. Тривалість страхового випадку обумовлюється тривалістю процесу лікування. У деякі програми страхування додатково включають курс реабілітації, після стаціонарного лікування, у профільному санаторії. При цьому, договори страхування укладаються на строк не менше, як один рік. У разі настання страхового випадку, страхова компанія організовує та оплачує необхідні медичні послуги.

Переваги цього підвиду:

 • організацію надання медичної допомоги здійснює страхова компанія;
 • страхова компанія контролює обсяг та якість медичних послуг;
 • страхова компанія сплачує за усі послуги одразу, застрахована особа не несе витрат під час лікування;
 • страхова компанія організовує забезпечення застрахованої особи медикаментами та засобами медичного призначення по потребі;
 • зручність отримання послуг;
 • правова підтримка та супровід процесу надання медичних послуг;
 • зацікавленість страхової компанії у стані здоров'я застрахованої особи.

Недоліки цього підвиду:

 • дещо вища вартість страхування у порівнянні з попередніми різновидами медичного страхування.

Для страхової компанії "Місто" пріоритетним є розвиток медичного страхування у вигляді безперервного страхування здоров'я, тому далі, говорячи "медичне страхування", ми будемо мати на увазі саме "безперервне страхування здоров'я".

Третя підгалузь особистого страхування - страхування життя.

Ця підгалузь об'єднує довгострокові види особистого страхування, обсяг відповідальності за якими, згідно з чинним законодавством України, передбачає одноразову або розстрочену виплату страхової суми в разі:

 • смерті застрахованої особи в період дії договору страхування (або рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою);
 • до життя застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування;
 • досягнення застрахованою особою певного віку: пенсійного (пенсійне страхування) або віку, визначеного договором страхування;
 • настання події в житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі страхування (укладання шлюбу, народження дитини, вступ до навчального закладу тощо).

Страхова компанія "Місто" не надає послуг зі страхування життя.

Приєднуйтесь до нас
та отримуйте всі новини першими

Телеграм канал
Замовити дзвінок