фото - Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «Місто» № 122 від 05.12.2019 р

КОНКУРС З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», як орган, на який покладено виконання функцій аудиторського комітету, оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. До участі у Конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Інформація про замовника
Найменування замовника: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»
Код ЄДРПОУ: 33295475
Місцезнаходження замовника: 20150, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25
Контакти замовника: +380432 508 108
Дані щодо діяльності та фінансового стану: Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: ic-misto.com.ua/
Інформація про послугу
Мета проведення конкурсу: Вибір суб’єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто»
Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто»
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:
 • перевірка і оцінка вхідних балансів у звітності;
 • аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності емітента;
 • аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ;
 • аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика;
 • перевірка і аналіз інформації у Звіті про управління.
Місце надання послуг: 20150, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25
Період перевірки: 2019 рік
Термін надання послуг: Січень 2020 року – 1 квартал 2020 року
Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:
 • інформація про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність, передбачених законодавством України, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінову пропозицію (вартість надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту);
 • інформацію щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом- суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
 • проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
 • документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.
Графік проведення конкурсу: Дата початку проведення конкурсу – 16 грудня 2019 року.
Дата закінчення конкурсу – 10 січня 2020 року.
Спосіб подання пропозицій: На електронну адресу: info@ic-misto.com.ua
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.

 

Замовити дзвінок