Financial reporting and audit

BY THE RESULTS OF 2020
Show more
Balance 2020
Report on the financial result 2020
Statement of equity 2020
Notes to the annual financial statements 2020
Independent Auditor's Report 2020
Consolidated reporting 2020
Notes to the consolidated financial statements 2020
Auditor's report on consolidated financial statements 2020
Auditor's report 2020
Corporate Governance Report 2020
ЗА ПІДСУМКАМИ 2019 РОКУ
Show more
Баланс 2019
Звіт про фінансовий результат 2019
Звіт про рух грошових коштів 2019
Звіт про власний капітал 2019
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежного аудитора 2019
Консолідована звітність 2019
Примітки до консолідованої звітності 2019
Звіт аудитора по консолідованій звітності 2019
Висновок ревізора 2019
Звіт про корпоративне управління 2019
За підсумками 2018 року
Show more
Баланс 2018
Звіт про фінансовий результат 2018
Звіт про рух грошових коштів 2018
Звіт про власний капітал 2018
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежного аудитора 2018
Консолідована звітність 2018
Примітки до консолідованої звітності 2018
Звіт аудитора по консолідованій звітності 2018
Висновок ревізора 2018
Звіт про корпоративне управління 2018
За підсумками 2017 року
Show more
Фінансова звітність та аудиторські висновки 2017
Консолідована звітність 2017
Висновок ревізора 2017
Звіт про корпоративне управління за 2017
За підсумками 2016 року
Фінансова звітність, консолідована звітність та аудиторські висновки 2016
Звіт про корпоративне управління 2016
Висновок ревізора 2016
За підсумками 2015 року
Show more
Фінансова звітність, консолідована звітність та аудиторські висновки 2015
Звіт про корпоративне управління 2015
Висновок ревізора 2015
Аудиторський висновок НКЦПФР 2015
За підсумками 2014 року
Show more
Фінансова звітність 2014
Звіт про корпоративне управління 2014
Висновок ревізора 2014
Аудиторський висновок 2014
За підсумками 2013 року
Фінансова звітність 2013
Висновок ревізора 2013
Аудиторський висновок 2013
За підсумками 2012 року
Фінансова звітність 2012
Висновок ревізора 2012
Аудиторський висновок 2012
За підсумками 2011 року
Фінансова звітність 2011
Висновок ревізора 2011

Join us
and get all the news first

Telegram channel
Request a call