Інформація фінансової установи

Інформація для клієнта
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
Перелік послуг, що надаються фінансовою установою
Інформація про кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
Рішення про ліквідацію фінансової установи

Join us
and get all the news first

Telegram channel
Request a call