Інформація про фінансову установу та фінасові послуги
Інформація для клієнта
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
Перелік послуг, що надаються фінансовою установою
Інформація про кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
Рішення про ліквідацію фінансової установи

Join us
and get all the news first

Telegram channel
Request a call