фото - Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності 2021 року

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «Місто» від 14.12.2021 № 141

УМОВИ КОНКУРСУ З
ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ
ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», як орган, на який покладено виконання функцій аудиторського комітету, оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

До участі у Конкурсі запрошуються суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Інформація про замовника
Найменування замовника: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»
Код ЄДРПОУ: 33295475
Місцезнаходження замовника: 20150, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25
Контакти замовника: +380432 508 108
Дані щодо діяльності та фінансового стану: Розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://ic-misto.com.ua/
Інформація про послугу
Мета проведення конкурсу: Вибір суб’єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто»
Вид послуги: Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто»
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:
 • перевірка і оцінка вхідних балансів у звітності;
 • аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності емітента;
 • аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ;
 • аудит і надання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика;
 • перевірка і аналіз інформації у Звіті про управління.
 • аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної консолідованої фінансової звітності.
Місце надання послуг: 20150, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25
Період перевірки: 2021 рік
Термін надання послуг: січень 2022 року – березень 2022 року
Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:
 • інформація про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • копії свідоцтв, сертифікатів передбачених законодавством України;
 • цінову пропозицію (вартість надання послуг, зазначених в Конкурсі з обов’язкового аудиту фінансової звітності) із зазначенням інформації про умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту);
 • інформацію щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг претендентом - суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • інформацію щодо відсутності (або наявності) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
 • документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
 • документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).
Не допускаються до участі в Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.
Графік проведення Конкурсу: Дата початку  проведення конкурсу – 29 грудня 2021 року (9.00)
Кінцевий строк приймання пропозицій – 11 січня 2022 року (18.00).
Дата та час проведення Конкурсу: 14 січня 2022 р.
Спосіб подання пропозицій: На електронну адресу: t.m.mandrenko@ic-misto.com.ua
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Контактна особа Замовника: начальник Департаменту управління фінансами та обліку-головний бухгалтер Мандренко Тетяна Михайлівна, тел. (0432) 508 108. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПрАТ «СК «Місто» доступна на веб-сайті Товариства за посиланням.
 

Замовити дзвінок